• Claim Participants

Privacy Policy

Persoonsgegevens 

Claim Participants BV voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (“WBP”) en onze gegevensverwerkingen zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Door het aanmelden als lastgever en het achterlaten van uw gegevens op de website geeft u toestemming tot opslag van de door u verstrekte persoonsgegevens (waaronder e-mailadres) door Claim Participants BV. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om door Claim Participants BV te worden benaderd voor een eventuele afspraak en om u in de toekomst op de hoogte te houden van nieuwe informatie of acties van Claim Participants BV. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met alle persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Cookies 

Claim Participants BV maakt op deze website gebruik van een dienst om bezoekinformatie van onze website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere webtraffic-gegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze informatie om onze website af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Bovendien wordt, in dit verband, op onze website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen zodat u bij herhalingsbezoeken sneller door de website kunt gaan. Uiteraard geldt ook ten aanzien van cookies dat wij de hieruit verkregen gegevens niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen 

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Claim Participants BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Claim Participants BV waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Melding College Bescherming Persoonsgegevens 

Claim Participants BV heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy Garantie 

Claim Participants BV garandeert dat alle informatie die door u aan haar is of zal worden verstrekt, en die zij op basis van de verstrekte informatie zelf genereert, door haar strikt vertrouwelijk zal worden behandeld.

Voorts verbindt Claim Participants BV zich de informatie of een gedeelte daarvan niet aan andere personen prijs te geven, dan aan personen binnen haar organisatie die van de informatie of een deel daarvan kennis dienen te nemen en voor geen ander doel te gebruiken, dan voor het verlenen diensten.

Tot slot verbindt Claim Participants BV zich al die maatregelen te treffen die het gebruik dan wel prijsgave van de informatie voorkomt.

Claim Participants BV – 1 september 2015