• Een eigen bank voor het MKB

Ga voor 100% schadevergoeding

Vanaf onze oprichting hebben wij ons hard gemaakt om de swapschade die ruim 14.000 MKB-ers geleden hebben, voor 100 procent vergoed te krijgen. En dat doen we nog steeds. Eerder hoopten we nog, dat dit zou kunnen via een algehele schikking. Zoals het er nu echter uitziet, gaat het niet meer lukken op die manier. Het traject, zoals dat is ingezet door de AFM, Minister Dijsselbloem en de drie wijzen zal niet afdoende zijn. Als er een schikking komt, zullen de banken zo min mogelijk vergoeden. Ondernemers die tonnen schade geleden hebben, krijgen straks waarschijnlijk slechts duizenden euro’s vergoed. Voorkom deze teleurstelling en sluit u aan bij Claim Participants. Wij streven naar 100 procent vergoeding voor iedere gedupeerde ondernemer. Dit kan alleen nog bereikt worden via de rechter. Wij hebben al procedures lopen tegen alle grote banken om elke euro vergoed te krijgen. Het kost u niets en kan u veel opleveren. Dus laat u zich niet afschepen met 20 procent, maar ga voor 100 procent schadevergoeding.

Zeven redenen om voor Claim Participants te kiezen

  • Aanmelden is gratis en u procedeert op basis van no cure, no pay.
  • Uw claim wordt behandeld door de beste professionals op juridisch en financieel gebied.
  • Claim Participants is een zaak begonnen tegen alle grote banken, dus ook tegen uw bank.
  • De namen van de aangesloten ondernemers blijven anoniem en worden pas bekend gemaakt wanneer dit nodig is en wanneer de gedaagde banken voor de rechter verklaren dat zij aangesloten ondernemers ook in de toekomst keurig blijven behandelen.
  • Claim Participants streeft naar 100% vergoeding voor u.
  • Mocht de zaak gewonnen worden voor de rechter of via een schikking, dan betaalt u 25% van het uitgekeerde bedrag als vergoeding. De gedaagde bank wordt ook gevraagd deze vergoeding te betalen. Dan betaalt u dus niets.
  • Het grootste deel van de vergoeding wordt als kapitaal gestort in een op te zetten bank voor het MKB. Een bestaande bank wil dit nieuwe concept graag met ons uitwerken.

Het swap probleem moet opgelost worden

De gemiddelde MKB-er zal bij welke financieringsvorm dan ook, denken aan maximaal te betalen rente. Banken adviseerden vele duizenden MKB-ers vanaf 2005 een langlopende lening met een variabele rente in combinatie met een renteswap. Dit leek een aantrekkelijke oplossing. Het risico van een stijgende rente zou worden afgedekt door de renteswap, dat was de bedoeling. De rente ging niet stijgen, maar de rente ging vanaf 2008 dalen. Doordat de Euribor al snel tot vrijwel nihil daalde, betaalde de ondernemer met een renteswapcontract al snel 2,5% tot 3% meer dan nodig was, als de bank de klant een goed advies had gegeven. En dat betekende dat de ondernemer moest bijbetalen. Niet eenmalig, maar gedurende de totale looptijd van het swapcontract. Veel MKB-ers betalen dus nog steeds elke dag teveel. Ook blijkt het contract, in tegenstelling tot wat werd beloofd, in de praktijk niet overdraagbaar te zijn. Het swapprobleem moet dus zo snel mogelijk worden opgelost. Als dit niet gebeurt, dan kan het MKB zich niet ontwikkelen.?Swapcontracten hebben vaak een lange looptijd. Ook de komende jaren blijven banken zich dus ten onrechte verrijken. Zij blijven hun eigen belang boven het belang van het MKB stellen.

Het MKB kan zich niet ontwikkelen

Een renteswapcontract maakt het voor de MKB-er onmogelijk om een nieuwe financiering af te sluiten. Bij de beoordeling van de solvabiliteit van een onderneming heeft het swapcontract een negatief effect. Een bedrijf dat zonder renteswap kerngezond zou zijn, is nu met een swap een risico. Zolang het MKB vastzit aan renteswaps kan het niet investeren in groei, innovatie of duurzaamheid.

Liever schikken dan procederen

Het liefst zouden wij natuurlijk zien, dat er een schikking komt voor het hele MKB en dat de beschikbare vergoeding voor het grootste gedeelte gestort kan worden als eigen vermogen van de nieuwe bank. Waarschijnlijk staan banken niet open voor zo’n oplossing. Geen bankier, geen adviseur, geen advocaat durft een standpunt in te nemen met het oog op precedentwerking. We zullen dus het middel van procesvoering nodig hebben om iets te bereiken en daarmee zijn wij inmiddels begonnen.

De MKB-er is verkeerd voorgelicht

Tijdens het debat, Clash of Civilizations, roept Chris Buijnk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, banken op zelf de problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld de nasleep van miljarden aan rentederivaten die banken door de jaren heen verkocht hebben aan onwetende MKB-ondernemers.?Theodor Kockelkoren ex-AFM, stelt in een interview in Het Financieele Dagblad: ‘Banken en verzekeraars maken misbruik van de onwetendheid van klanten als het gaat om afsluiten van financiële producten.’